de kunst van business analyse
de kunst van business analyse

Business analyse

depositphotos_33422489-Word-cloud---business-analysis

Business analyse is de set van taken en technieken die gebruikt worden om te werken als een liaison tussen de belanghebbenden om de structuur, beleid en activiteiten van een organisatie te begrijpen en oplossingen aan te bevelen die de organisatie in staat stellen om zijn doelen te bereiken (BABOK, versie 2.0).

Een Business Analist werkt als schakel tussen bedrijven en de IT. Als er een nieuw automatiseringssysteem opgezet moet worden moeten de wensen van de klant vertaald worden naar technische oplossingen. Hiervoor moet de Business Analist een brede technische kennis hebben, waarover hij met de klant kan communiceren. Ook moet er met de IT-afdeling overlegd kunnen worden, om zo de wensen van de klant op een goede manier te kunnen implementeren.

Zodoende moet de Business Analist als tussenpersoon op vele verschillende vlakken kunnen werken en communiceren, en zowel IT-modellen kunnen creëren als business solutions formuleren en aandragen.

Business analyse omvat het begrijpen hoe organisaties functioneren om hun doelen te bereiken, en het definiëren van de mogelijkheden van een organisatie nodig heeft om producten en diensten te leveren aan externe belanghebbenden. Het gaat over de definitie van organisatiedoelen, hoe die doelen te verbinden met specifieke doelstellingen, het bepalen van de gedragingen die een organisatie moet ondernemen om deze doelstellingen te bereiken, en het definiëren van de manier waarop de verschillende organisatieonderdelen en stakeholders binnen en buiten van die organisatie op elkaar inwerken.

ILMconsult is gecertificeerd door IIBA tot gecertificeerd Business Analist (CBAP).